برای سفارش غرفه لطفا به نکات زیر توجه کنید!

رنگ سفید: امکان رزرو غرفه برای شما فراهم است.

رنگ زرد: غرفه طی ۴۸ ساعت توسط یکی از متقاضیان رزرو شده است.

رنگ سبز: غرفه واگذار شده است.

برای رزرو غرفه ، روی سالن مورد نظر کلیک کنید.

نقشه کلی سالن ها