پژوهشگران برگزيده
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه محل خدمت گروه آموزشی رشته تحصیلی سمت
۱ شهرام شکرفروش دانشگاه شیراز دامپزشکی بهداشت مواد غذایی عضو هیات علمی
۲ سید مهدی جعفری دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان كشاورزي و منابع طبيعي علوم و صنایع غذایی عضو هيأت علمي
۳ غلامحسن نجفی دانشگاه تربيت مدرس كشاورزي و منابع طبيعي مکانیک ماشین‌های کشاورزی عضو هيأت علمي
۴ رضا محمدي وزارت جهاد كشاورزي كشاورزي و منابع طبيعي اصلاح نباتات – ژنتيك بيومتري عضو هيأت علمي
۵ محمد حسین صنعتی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری علوم پایه زیست فناوری عضو هيأت علمي
۶ نیما تقوی‌نیا دانشگاه صنعتی شریف علوم پایه  فیزیک عضو هيأت علمي
۷ میرعلی فرج‌زاده دانشگاه تبریز علوم پایه شیمی تجزیه عضو هيأت علمي
۸ مجیدرضا آیت اللهی دانشگاه علم و صنعت فنی و مهندسی مهندسی مکانیک عضو هيأت علمي
۹ محمد حقیقی دانشگاه صنعتی سهند فنی و مهندسی مهندسی شیمی عضو هيأت علمي
۱۰ عباس زارعي هنزكي دانشگاه تهران فنی و مهندسی مهندسي متالورژي و مواد عضو هيأت علمي
۱۱ آرين قلي پور دانشگاه تهران علوم انساني و هنر مديريت منابع انساني عضو هيأت علمي
۱۲ بهلول علیجانی دانشگاه خوارزمی علوم انساني و هنر جغرافیای طبیعی عضو هيأت علمي
۱۳ هاشم داداش پور دانشگاه تربيت مدرس علوم انساني و هنر شهرسازی عضو هيأت علمي
۱۴  آرش خجسته وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی دندانپزشکی شهید بهشتی جراحی دهان و فک و صورت عضو هیات علمی
۱۵ احمدرضا شاهوردی وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی علوم پزشکی تهران داروسازی عضو هیات علمی
۱۶ مرجان نصیری اصل وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی علوم پزشکی قزوین فارماکولوژی عضو هیات علمی
فناوران برگزیده
۱۷ سید روح الله موسوی پارک علم و فناوری خوزستان فنی و مهندسی مهندسی مکانیک فناور شرکت فالیز پژوهش پارس
۱۸ مریم گل آبادی مرکز رشد دانشگاه آزاد اصفهان-خوراسگان كشاورزي و منابع طبيعي اصلاح نباتات – ژنتيك بيومتري عضو هیات علمی
۱۹ سعید بهزادی پور دانشگاه صنعتی شریف فنی و مهندسی مهندسی مکانیک عضو هیات علمی
۲۰ محسن بهمنی وزارت نفت- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی علوم پایه شیمی فناور ارشد
ايده پرداز برگزیده
۲۱ معين احمدي پارک علم و فناوری مرکزی فنی و مهندسی مهندسی برق ایده پرداز برگزیده
برگزيدگان استاني
۲۲ محمد مهدي شهرياري استانداراستان آذربايجان غربي و رئيس ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري
۲۳ رحيم حب نقي رئيس دانشگاه اروميه و دبيركل ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري
۲۴ مجيد خدابخش استانداراستان آذربايجان شرقي و رئيس ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري
۲۵ محمد رضا پورمحمدي رئيس دانشگاه تبريز و دبيركل ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري
۲۶ اسماعيل تبادار استانداراستان فارس و رئيس ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري
۲۷ ابراهسم گشتاسبي راد سرپرست دانشگاه شيراز و دبيركل ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري
۲۸ سيد موسي خادمي استانداراستان لرستان و رئيس ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري
۲۹ خسرو عزيزي رئيس دانشگاه لرستان و دبيركل ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري