استانداریها

خدمات قابل ارائه به استانداری ها
پیرو نامه شماره ۱۳۸۶۵۳ مورخ ۲۷/۰۸/ ۱۳۹۶ مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و توافق دو وزارتخانه کشور و علوم ، تحقیقات و فناوری خدمات قابل ارائه به استانداری ها به شرح ذیل می باشد :
۱- پخش برنامه های هفته پژوهش و فناوری استان ها از شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران شامل :
– مصاحبه با استاندار.
– مصاحبه با پژوهشگران برگزیده.
– گزارش از نمایشگاه استانی.
– گزارش از سایر برنامه های استانی.
۲- پوشش خبری مراسم استانها از طریق خبرگزاری های معتبر .
۳- تخصیص یک باب غرفه جهت ارائه توانمندیهای استان به متراژمورد نیاز حداکثر ۱۰۰ متر مربع درهجدهمین نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری در نمایشگاه بین المللی تهران .
۴- حضور حداکثر ۳۰ نفر از افراد مورد نظر در مراسم جشنواره برگزیده گان پژوهش و فناوری در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور محترم . ( ارسال لیست اسامی بصورت کتبی به مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور تا تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ الزامی است ) .
جهت هرگونه هماهنگی با آقای مهندس محمد باقر باقری با شماره همراه ۰۹۱۲۵۶۹۵۶۸۷ و شماره ثابت ۸۸۹۳۹۸۵۹ -۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.