جشنواره پژوهش و فناوری

پیرو هماهنگی های به عمل آمده در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری مقرر گردید از همه دستگاه های اجرایی برای حضور در مراسم جشنواره پژوهش و فناوری که با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود دعوت به عمل آید.

بدین منظور خواهشمند است فرم حضور در جشنواره را دانلود نموده و پس از تکمیل در قسمت آپلود ، لیست حضور در جشنواره را جهت دعوت به ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری ارسال فرمایید.