برای دریافت فایل PDF کتاب هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار بر روی لینک انتهای صفحه کلیک کنید.

همچنین می توانید برای خرید آنلاین کتاب بر روی اینجا کلیک کنید