نشست ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری

نشست ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری برگزار شد

/
نشست ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، روز یکشنبه با حضور دکتر وحی…