به گزارش روابط عمومي، در آستانه هفته پژوهش و برگزاری هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، فناوری‌ها و دستاوردهای پژوهشی نوین و برتر سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و مرکز رشد واحدهای فناور در سامانه ارزیابی فناوری (سافا) ثبت شد.

لینک خبر